พัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้นของ Google Doodle Doodle ในสมัยเริ่มแรกนั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายและดูสวยงาม แต่เมื่อ HTML5 เกิดขึ้น Google ก็ได้พัฒนาให้ Doodle มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นเว็บเกมที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง  สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ที่หน้าแรกของ doodles valentines day 2017

PhotoScan By Google 

 

PhotoScan By Google สแกนภาพง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่ถ่ายรูป

อัลบัมภาพถ่ายสมัยลูกของเรายังแบเบาะ ภาพเก่าของพ่อแม่ ภาพสมัยคุณยายยังสาว ภาพถ่ายแห่งความทรงจำเหล่านั้นมักทำให้เรายิ้มได้เสมอ หรือแม้กระทั้งร้องให้ออกมาเมื่อละลึกถึงคนที่จากเราไป แต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ อายุของภาพถ่ายเหล่านั้นก็ยิ่งสั้นลงๆ 

นอร์เวย์ปิดเครือข่ายวิทยุ FM เปลี่ยนเป็น “วิทยุดิจิตอล” เต็มตัวประเทศแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ประเทศนอร์เวย์ได้เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM เพื่อเปลี่ยนไปใช้วิทยุดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน

    เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของนอร์เวย์นั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูง ทำให้การส่งสัญญาณอนาล็อกกระจายทั่วถึงประชากรทั้ง 5 ล้านคนของประเทศเป็นไปได้ยาก และด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณเป็นดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting : DAB) จะทำให้ประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาสายพันธ์แอนดรอยประสิทธิภาพสูง

    ทุกวันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น โดยใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ทดแทนการมองที่เสียไป อักษรเบลล์คือสิ่งที่มาเปิดโลกที่ถูกปิดตลอดกาล ให้เสมือนกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตามีออกมาให้เห็นกันบ้าง แต่ยังคงมีราคาแพงมาก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยังไม่ดีพอ

 

แนะนำ App (โปรแกรมประยุกต์) ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

   ทุกวันนี้เรามีการติดต่อค้าขาย หรือต้องสื่อสารกับชาวอาเซียนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกันเยอะขึ้น  ทางราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำตัวช่วยที่จะให้เราสื่อสารกับเพื่อนบ้านของเราได้ดีขึ้น ในรูปแบบของแอปลิเคชั่นที่ชื่อว่า ภาษาอาเซียน (รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios) โดยความสามารถ app ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆ ดิกชันนารีฉบับมินิ รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ของภาษาต่างๆ ในอาเซียนทั้ง 10 ภาษา เน้นการแปลเป็นคำต่อคำ เพื่อให้เรานำไปประยุกต์เพื่อใช้สือสารต่อไปได้ และยังสามารถฟังการออกเสียง และมีรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจธรรมชาติของภาษานั้นๆ ได้ดีมากขึ้นอีกด้วย