คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ โดยต้องตำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรีและปริญญาโททางภาษาอังกฤษ

อัตราเงินเดือนปริญญาเอก 30,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม