สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2560

                ผู้ประสงค์สมัครติดต่อได้ที่ สำนักงานสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม