คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “20 ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอนในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะสมทบ เข้ากองทุนคณะศิลปศาสตร์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

ระยะวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ฟันรัน 5 กิโลเมตร

เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปwww.libarts.psu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามเพิ่มเติม 074 286656 

รายละเอียดเพิ่มเติม