ฟังวิทยุออนไลน์

 

รานงานสภาวะอากาศ-สงขลา

เว็บบอร์ด/แจ้งเหตุ

ข่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Written on 10/07/2557, 04:37 by rossanee
2014-07-10-04-37-44     มหาวิทยาลัยสงสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ย้ำจุดยืนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ...
Written on 08/07/2557, 05:06 by rossanee
psu-terminal     คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต เปิดตัว ห้องปฏิบัติการการให้บริการบนเครื่องบิน (PSU TERMINAL) และ PSU Airline...
Written on 16/06/2557, 06:59 by rossanee
2014-06-16-06-59-12 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด...

ข่าวทั่วไป

Written on 26/06/2557, 04:31 by rossanee
8   คนสงขลาเสนอทางเลือก “เติมทราย-รื้อโครงสร้างแข็ง” แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา-ชลาทัศน์...
Written on 25/06/2557, 05:55 by rossanee
2014-06-25-05-55-31     กรมเจ้าท่าจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนแม่บทขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ครั้งที่ 5...
Written on 19/06/2557, 08:27 by rossanee
2014-06-19-08-27-08     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 23/06/2557, 04:40 by rossanee
18-20   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป...
Written on 06/06/2557, 08:58 by rossanee
13-10-57     กกพ.ชวนชาวใต้ร่วมใจประหยัดไฟฟ้าในช่วงที่แหล่ง JDA-A18 งดจ่ายก๊าซเข้าสู่โรงไฟฟ้าจะนะ...
Written on 02/05/2557, 06:46 by rossanee
2-4-2557   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์...

รู้ไว้ใช่ว่า...

สถานีดับเพลิงหาดใหญ่ 074 – 243111
สถานีดับเพลิงสงขลา 074 – 321700 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์    074 – 445000
โรงพยาบาลหาดใหญ่      074 - 273100
โรงพยาบาลสงขลา 074 – 338100
ประปาหาดใหญ่      074 – 253953 
ประปาสงขลา     074 – 312668
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่  074 – 360739 – 43 
  >>ดูทั่งหมด

ฟังรายการย้อนหลัง

 
สภากาแฟ
สภากาแฟ
หนอนเสวนา
สภากาแฟยางพารา
หมอยา 5 นาที
สภากาแฟสุขภาพ
หนอนเสวนา
หนอนเสวนา
รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว
รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว
ภาษาพาเหลิน
ภาษาพาเพลิน
จารึกรอยไทย
จารึกรอยไทย
หนอนเสวนา
ชุมชนวิชาการ
 
Joomla templates by Joomlashine